Účetní bonbónky

Mimořádné odpisy ještě pro rok 2013

Součástí balíku daňových předpisů ležících v Poslanecké sněmovně je i návrh na možnost odepsat majetek v 1. a 2. odpisové skupině během 12 měsíců.

K tisku č. 1004 byl přidán pozměňovací návrh umožňující mimořádné rovnoměrné odpisování nového hmotného majetku zatříděného do odpisové skupiny 1 a 2.

Podmínky jsou následující:

  • Jde o hmotný majetek zatříděný v 1. a 2. odpisové skupině.
  • Majetek byl pořízen od 1. července 2013 do 30. června 2014.
  • Odpis však nebude možné uplatnit u hmotného majetku, u kterého nelze uplatnit při rovnoměrném odpisování zvýšenou roční odpisovou sazbu v prvním roce odpisování. Jde o letadla, pokud nejde o letadla využívána profesionály - např. provozovateli letecké dopravy a leteckých škol; motocykly a osobní automobily, pokud nejde o vozidla používána profesionály - např. taxislužbou; speciální vozidla typu sanitní a pohřební; přístroje pro domácnost v kódu 29.7 SKP nebo rekreační a sportovní čluny v kódu 35.12 SKP.
  • Daňové odpisy je u uvedeného majetku možné uplatnit během 12 měsíců.
  • Možnost kratšího odpisování majetku se promítla i do způsobu pořízení formou finančního pronájmu.

 

Pro účinnost uvedeného ustanovení je nutné schválení Parlamentem i Senátem.